Frågor och svar

 

Friluftsfrämjandets skidskola på Frösön drivs av Frösö lokalavdelning. Nedan finns vanligt förekommande frågor och svar, saknar ni information så mejla gärna till info@skidskolan.nu

 


 

Fråga: När öppnar bokningen?

Svar: Vi försöker öppna bokningen i november eller senast december Tips: Om ni har en registrerad användare i systemet kommer ni att få ett mejl när bokningen har öppnat, se frågan 'Hur bokar jag skidskolan?' för mer information.

 

Fråga: Hur bokar jag skidskolan (befintliga grupper)?

Svar: Innan bokning kan ske måste en användare skapas här (OBS: vi tar inte emot bokningar via mejl!). Denna användare kan sedan logga in i bokningssystemet och boka/uppdatera/ta bort valfritt antal elever. Det är viktigt att de uppgifter som anges vid skapandet av användaren är korrekta!

Detta för att vi ska kunna kommunicera med er innan, under och efter säsongen. Vidare måste varje bokad elev vara medlem i Friluftsfrämjandet, detta för att försäkring ska gälla under passen. Medlemskap i Friluftsfrämjandet kan lösas här (välj gärna Frösö LA som lokalavdelning). Observera att medlemskap i Friluluftsfrämjandet inte återbetalas om avbokning sker eller om verksamheten måste ställas in.

 

Fråga: Hur gammal måste en elev vara för att få delta i skid- och snowboardskolan?

Svar:  Detta beror på vilken grupp eleven vill delta i, men generellt sett är minimiåldern för skidskolan 5 år. Dvs eleven måste ha fyllt 5 år innan eller samma dag som skidskolan börjar. Vissa grupper har dock en högre minimiålder, vilken ålder som gäller för respektive grupp finns beskrivet under respektive grupp i bokningssteget av skidskolan. Ni kan även söka här för att se vilken grupp som passar er.
Vi kan tyvärr inte tillåta elever att delta som är yngre än de åldrar som finns beskrivet för varje grupp.

 

Fråga: Vilka nivåer på grupper finns det?

Svar: Finns beskrivet här.

 

Fråga: Vilket datum börjar skid- och snowboardskolan?

Svar: Detta kan variera från säsong till säsong men strävan är att starta vecka 2 eller vecka 3. Om problem med snöläggning uppstår kan starten komma att förskjutas ytterligare.

 

Fråga: Hur många lektionstillfällen ingår i skid- och snowboardskolan?

Svar: 6 st. Genomförs 6 veckor i rad om inte verksamheten blir inställd pga av kyla, se avsnittet 'Vilken köldgräns gäller?'

 

Fråga: Vilken utbildning har skidskolans ledare och hjälpledare?

Svar: Samtliga huvudledare i skidskolan har genomgått minst första utbildningsnivån hos antingen Friluftsfrämjandet, SLAO, Svenska Skidförbundet eller SPS. Merparten av våra huvudledare har antingen examen eller näst högsta utbildningsnivån. Detta gör ledarna i Frösö skidskola till en av de bäst utbildade ideella skidskolorna i landet.

Samma utbildningskrav gäller inte för skidskolans hjälpledare. Dock har merparten av hjälpledarna genomgått en grundutbildning innan de börjar arbeta i skidskolan.

 

Fråga: Hur många elever ingår i varje skid- eller snowboardgrupp?

Svar: Detta beror på gruppnivån med vi brukar försöka hålla storleken till 8, max 11 elever/grupp. Sammansättningen av de slutgiltiga grupperna genomförs när bokningsperioden är klar, det är först då vi vet hur många elever varje grupp innehåller.

 

Fråga: Vad kostar skid- och snowboardskolan?

Svar: Priset för skid- och snowboardskolan är 850 kr per elev (elev kan vara barn eller vuxen). Bokar ni flera elever i samma familj betalar ni 850 kr för första eleven och 550 kr per elev för eleverna därefter.

Exempel:

Betalning för skidskolan sker till: Friluftsfrämjandet Frösö lokalavdelning, plusgiro 926994-5. Ange elevens förnamn, efternamn och namnet på gruppen som referens vid betalning. Information om när betalning senast ska vara gjord finns i det mejl som skickas till er då bokningen genomförs.

 

Fråga: Vilka dagar bedrivs skid- och snowboardskolan?

Svar: Vanligtvis måndagar - torsdagar.

 

Fråga: Vilka tider bedrivs skid- och snowboardskolan?

Svar: Vi strävare efter följande schema (detta kan dock variera från säsong till säsong):

Aktuell information om vilka tider som gäller för varje grupp beskrivs vid bokningen.

 

Fråga: Var bedrivs skid- och snowboardskolan?

Svar: Skid- och snowboardverksamheten bedrivs både i Silverling/Gustavsbergsbacken och Ladängen. Vilket av systemen som används för skid- och snowboardskolan beror av ett antal faktorer men generellt försöker vi hålla oss till följande:

Aktuell information om vilken backe som gäller för varje grupp beskrivs vid bokningen.

 

Fråga: Vad krävs för att delta i skid- och snowboardskolan?

Svar: Följande är krav för deltagande:

 

Fråga: Vilken utrustning behöver eleven ha för skid- och snowboardskolan?

Svar: Förutom det självklara, dvs hjälm, pjäxor/snowboardskor och skidor/snowboard så beror detta på gruppnivån. Generellt sett så behövs inga stavar

i grön och blå grupp medan i röd och svart grupp kan stavar behövas. Rådfråga skidläraren som är ansvarig för gruppen vid första lektionstillfället vad som gäller.

 

Fråga: Kan jag hyra/låna utrustning?

Svar: Skidskolan har inte någon möjlighet att själva hyra/låna ut utrustning. Om ni inte har utrustning kan vi tipsa om Lagg och hoj som hyr ut utrustning, butiken ligger i huset vid ankarliften i Gustavsbergsbacken. Som elev i vår skidskola har ni rabatterat pris på hyra av komplett utrustning under skidskoleperioden.

 

Fråga: Vilken köldgräns gäller?

Svar: Om temperaturen sjunker under ca -15 grader så ställs skid- och snowboardskolan in. Meddelande om inställd skidskola publiceras ca 15.00 den aktuella dagen på startsidan under ”AKTUELLT” och/eller på telefonnummer: 070-240 18 14. Det inställda passet kommer att genomföras vid ett senare tillfälle, detta tillfälle bestämmer den ansvariga ledaren. Rådfråga alltid ansvarig lärare för gruppen vad som gäller.

 

Fråga: Är det verksamhet under sportlovet (vecka 10)?

Svar: Nej. Skid- och snowboardskolan ska helst vara klar innan sportlovet börjar, undantag kan dock finnas. Skulle ett/flera lektionspass bli inställda pga av köld och/eller sjukdom hos läraren så ska dessa inställda lektioner helst genomföras innan sportlovet börjar. Är detta inte möjligt kommer passen att genomföras direkt efter sportlovet. Rådfråga alltid ansvarig lärare för gruppen vad som gäller.

 

Fråga: Saknas någon typ av grupp/disciplin?

Svar: De grupper/discipliner som finns i bokningssystemet är upplagda baserat på de antal ledare vi har samt vad de kan undervisa i. Saknas det någon grupp/disciplin så mejla oss! Får vi in många förfrågningar så kommer vi göra vad vi kan för att få till en ny grupp.

 

Fråga: Den grupp jag önskar boka är fullbokad, kan jag ställa mig i kö?

Svar: Vi har tyvärr inget kösystem eller reservlistor. Om gruppen ni vill boka är fullbokad så skicka ett mejl till oss så får vi se om vi kan lösa det på något vis. Har vi fler som är intresserade av en tid och grupp så försöker vi skapa en / flera nya grupper den tiden.

 

Fråga: Hur gör jag efteranmälan?

Svar: Om ni inte har hunnit boka skid- och snowboardskolan innan sista bokningsdag så kan efteranmälan eventuellt ske. Efteranmälan genomförs på följande sätt:

  1. Denna sida visar vilka grupper som erbjuds, ange personnummer och klicka på 'Visa' för att få mer information om grupperna.
  2. Om ni inte har skapat och aktiverat en användare i bokningssystemet så behöver ni göra det här.
  3. Om ni inte har ett giltigt och betalt medlemskap i Friluftsfrämjandet så behöver ni lösa detta här. OBS: Medlemskapet ska gälla för den elev som önskar delta i skid- och snowboardskolan.
  4. Mejla oss:


När vi erhållit mejlet från er kommer vi försöka boka in eleven i den önskade gruppen.